oferta

Projektowanie przebiegu i treści
kampanii wyborczej

Zakres usług

Planowanie komunikacji

(więcej...)

 • Stworzenie harmonogramu wszystkich typów komunikacji, z uwzględnieniem wydarzeń w harmonogramie pracy burmistrza, zoptymalizowanego pod kątem przekazania i utrwalenia pożądanych treści.
 • Wybór form komunikacji (media, spotkania, akcje plakatowe, konkursy internetowe, inne) oraz dobór mediów, pod kątem maksymalizacji zasięgu komunikacji do wybranych grup docelowych.
 • Doradztwo w zakresie wyboru treści oraz sekwencji prezentacji, pod kątem wzmocnienia siły przekazu.


Analiza grup docelowych

(więcej...)

 • Analiza demograficzna i określenie charakterystyki poszczególnych grup wyborców.
 • Określenie podstawowych oczekiwań grup wyborców oraz ustalenie hierarchii oczekiwań pod względem zasięgu wśród wyborców.
 • Projektowanie kanałów i narzędzi dotarcia do poszczególnych grup wyborców, wraz z analizą efektywności i kosztów prowadzenia kampanii informacyjnej.


Formułowanie przekazu

(więcej...)

 • Definicja zakresu informacji z uwzględnieniem wymogów kampanii wyborczej.
 • Opracowanie gotowych form (artykuł, wywiad, notatka etc.).
 • Weryfikacja gotowych materiałów oraz tworzenie kompilacji.

Czas realizacji

średnio 2-6 tygodni

(więcej...)

 • Czas zależny od kompletności dostarczonej dokumentacji wyjściowej oraz dostępności współpracowników Zamawiającego.
 • Czas zależny od wybranych do realizacji modułów usługi.
 • Nie przyjmujemy zamówień na usługę w okresie 6 miesięcy przed datą wyborów.

Cena

wycena indywidualna

Zainteresowała Cię propozycja?
Skontaktuj się z nami

Konsultacje w trakcie
kampanii wyborczej

Zakres usług

Weryfikacja planu komunikacji

(więcej...)

 • Analiza planu komunikacji pod kątem skuteczności przekazu i poziomu utrwalenia przekazywanych informacji wśród wyborców.
 • Analiza planowanych treści przekazu pod kątem przydatności dla celów kampanii.
 • Analiza i ocena planowanych kanałów komunikacji w zestawieniu z grupami docelowymi, do których adresowana jest komunikacja.


Korekty planu kampanii

(więcej...)

 • Analiza i formułowanie zaleceń dotyczących modyfikacji harmonogramów.
 • Analiza i formułowanie zaleceń dotyczących wybranych kanałów komunikacji.
 • Analiza i formułowanie zaleceń dotyczących doboru treści oraz planów reagowania kryzysowego.


Optymalizacja kampanii

(więcej...)

 • Analiza kosztów prowadzenia kampanii, w zestawieniu z jej zasięgiem i trafnością przekazu oraz formułowanie zaleceń.
 • Analiza zasobów zaangażowanych w prowadzenie kampanii pod kątem efektywności działań oraz możliwości jej poprawy.
 • Ocena czasu poświęconego na przygotowanie i realizację kampanii oraz formułowanie zaleceń zmierzających do maksymalizacji efektywności.

Czas realizacji

od 5dni roboczych

(więcej...)

 • Czas zależny od kompletności dostarczonej dokumentacji wyjściowej oraz dostępności współpracowników Zamawiającego.
 • Czas określony dla przypadku, w którym opracowywaliśmy założenia kampanii, lecz nie zarządzamy nią.
 • W przypadku, gdy nie opracowywaliśmy założeń kampanii i nie znamy realiów gminy, czas ustalany indywidualnie.
 • Czas może ulec znacznemu wydłużeniu dla zamówień składanych na krócej niż 2 miesiące przed datą wyborów.

Cena

1.845 PLN za każdy moduł

Zainteresowała Cię propozycja?
Skontaktuj się z nami

Promowanie wybranych tematów
przy użyciu konkursów internetowych

Zakres usług

Wybór tematu konkursu

(więcej...)

 • Ocena przydatności zaproponowanych tematów dla celów kampanii wyborczej (zasięg, promocja działań Burmistrza itp.)
 • Tematy standardowe (niska emisja, gospodarka odpadami, jubileusz, postać historyczna) oraz tematy dedykowane, zgodne ze specyfiką Gminy.
 • Konsultacje w zakresie definiowania tematów dedykowanych (analiza działań podejmowanych przez Gminę) oraz terminu realizacji konkursu ze względu na wpływ na poszczególne grupy wyborców.


Projektowanie scenariuszy

(więcej...)

 • Uwzględnianie specyfiki gminy (miejsca, ludzie, historia).
 • Dostosowanie czasu realizacji i oceny zadań do możliwości czasowych pracowników Gminy.
 • Uwzględnienie w harmonogramie konkursu lokalnego kalendarza wydarzeń i imprez (np. synchronizacja imprez inauguracyjnej i końcowej z festynami, festiwalami, dożynkami, dniami Gminy etc.)


Realizacja konkursu

(więcej...)

 • Utworzenie dedykowanej strony internetowej i rejestracja uczestników.
 • Ogłaszanie treści zadań, ocena wstępna i/lub organizacja głosowań internetowych, publikacja wyników.
 • Ogłaszanie i aktualizacja rankingów, stworzenie dokumentacji oceny i głosowań.

Czas realizacji

przeciętnie 11-13 tygodni

(więcej...)

 • Uzgodnienia, podpisanie umowy: 2 tygodnie.
 • Opracowanie scenariuszy zadań, projekt i przygotowanie strony internetowej konkursu: do 3 tygodni.
 • Realizacja konkursu: 5-7 tygodni.
 • Opracowanie i przekazanie dokumentacji: 1 tydzień.

Cena

od 250 PLN za uczestnika

Zainteresowała Cię propozycja?
Skontaktuj się z nami